Over zorgboerderij Noorddijker Staete

Zorgboerderij Noorddijker Staete ligt aan de rand van de stad Groningen. Ver weg van de stadse hectiek en omgeven door groen. Hier vindt in alle rust onze dagbesteding plaats. Althans, een deel van de dagbesteding. 

Visie

Visie, missie en kernwaarden zijn termen die vooral op websites van ondernemingen worden gebruikt. Toch is het hebben van een visie zeer belangrijk in het werken met autisme of daaraan verwante stoornissen. In het dagelijks leven houden deze mensen zich vaak wat teruggetrokken. Soms hebben ze een lage dunk van zichzelf of voelen ze zich snel aangevallen. Dit alles leidt ertoe dat ze aan de rand van of buiten de samenleving staan.

Zorgboerderij Noorddijker Staete is ervan overtuigd dat iedereen talenten heeft. Soms meer, soms minder. Soms herkenbaar en in andere gevallen moet je samen zoeken. Maar iedereen heeft talenten. Onze dagbesteding is hier op ingericht. Op Noorddijker Staete zoeken we voor iedere deelnemer aan de dagbesteding een passende activiteit. Zo krijgt iedereen de kans om zich op eigen kracht te ontwikkelen.

Het uiteindelijke doel is om de deelnemers houvast, structuur en overzicht te bieden en hen op deze wijze te begeleiden naar een baan of zelfstandig leven.

Het werk en de ondersteuning

Op een boerderij zijn tal van werkzaamheden. Hoewel zorgboerderij Noorddijker Staete geen volwaardig agrarisch bedrijf is, zijn er allerlei werkzaamheden te doen die je ook aantreft op een gemengd agrarisch bedrijf: dieren verzorgen, grasmaaien en het onderhouden van stallen, afrasteringen en het erf. Ook wordt land bewerkt, en worden er gewassen ingezaaid en geoogst.

Naast systematische begeleiding voor de werkzaamheden op de boerderij, krijgen de deelnemers persoonlijke begeleiding die gericht is op het ontwikkelen van de eigen vaardigheden. Dat kan op verschillende manieren. Op Noorddijker Staete werken we bijvoorbeeld met één-op-één gesprekken, bieden we structuur en regelmaat en zijn er mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dagbesteding op Zorgboerderij Noorddijkerstaete? Neem dan contact met ons op. U kunt ook direct bellen met Jakob Krijgsheld op telefoon 06-23937080.

Verder lezen:

  • Doelgroep voor de dagbesteding
  • Praktische informatie

Over ons

Noorddijker Staete is een zorgboerderij waar dagbesteding wordt aangeboden voor mensen die te maken hebben met autisme of een daaraan verwante stoornis. Voor iedere deelnemer wordt gezocht naar een dagbesteding die past. Verder lezen...

Producten uit de streek

Het verbouwen van groenten en fruit is een belangrijke vorm van dagbesteding op de zorgboerderij. De producten zijn biologisch en worden op ambachtelijke wijze gezaaid, gepoot en geoogst. De producten worden verkocht in het groentewinkeltje.